باید چه کرد جان به لب ها رسیده را

حاج مهدی رسولی

باید چه کرد جان به لب ها رسیده را / باید چه کرد این همه قد خمیده را
باید چه کرد این همه جولان درد را / باید چه کرد خائن روز نبرد را

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب